TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 15.03.2005 Salı Sayı: 25756 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


10/152, 216) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 08.03.2005
Karar No      : 840

Patates yetiştiriciliğinin ve patates üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/152, 216) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi,Genel Kurulun 8.3.2005 tarihli 67 nci Birleşiminde, 10.3.2005 tarihinde itibaren 1 ay uzatılmıştır.