TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 16.03.2005 Salı Sayı: 25757 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Geleneksel Türk El Sanatları Üretici ve Sanatkârlarının Sorunlarının Araştırılarak, El Sanatlarının Geliştirilmesi, Korunması ve Gelecek Kuşaklara Aktarılması İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 09.03.2005
Karar No      : 841

Geleneksel Türk el sanatları üretici ve sanatkârlarının sorunlarının araştırılarak, el sanatlarının geliştirilmesi, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca kurulan (10/128) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 9.3.2005 tarihli 68 inci Birleşiminde ve Komisyonun aynı tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.

 

Başkan

Recep ÖZEL

Isparta

AK Parti

Başkanvekili

Mehmet Mehdi EKER

Diyarbakır

AK Parti

Sözcü

Fahri KESKİN

Eskişehir

AK Parti

Katip

Nadir SARAÇ

Zonguldak

CHP

Üye

Mehmet YÜKSEKTEPE

Denizli

AK Parti

Üye

Mehmet Vedat YÜCESAN

Eskişehir

CHP

Üye

Mevlüt COŞKUNER

Isparta

CHP

Üye

Gürsoy EROL

İstanbul

AK Parti

Üye

Mehmet PARLAKYİĞİT

Kahramanmaraş

CHP

Üye

Veli KAYA

Kilis

AK Parti

Üye

Mehmet KILIÇ

Konya

AK Parti

Üye

Mahmut KAPLAN

Şanlıurfa

AK Parti