TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 05.04.2005 Salı Sayı: 25777 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


(10/63, 113, 138, 179, 228) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına  İlişkin Karar

Karar Tarihi : 30.03.2005
Karar No      : 843

Türk sporunda şiddet, şike, rüşvet ve haksız rekabet iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/63, 113, 138, 179, 228) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 30.3.2005 tarihli 77 nci Birleşiminde 8.4.2005 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.