TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 14.05.2005 Perşembe Sayı: 25815 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Bazı Girişimcilerce Holding Adı Altında Gerçekleştirilen İzinsiz Halka Arz Yoluyla Tasarruf Sahiplerinin Mağduriyetine Yol Açılmasının Neden ve Sonuçlarıyla Bu Süreçte SPK’nın Sorumluluğunun  Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 10.05.2005
Karar No      : 847

           Bazı girişimcilerce holding adı altında gerçekleştirilen izinsiz halka arz yoluyla tasarruf sahiplerinin mağduriyetine yol açılmasının neden ve sonuçlarıyla bu süreçte SPK’nın sorumluluğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca kurulan (10/16, 262) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine,Genel Kurulun 10/5/2005 tarihli 96 ncı Birleşiminde ve Komisyonun aynı tarihli toplantısında Başkan, Başkan vekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.

 

Başkan

Telat KARAPINAR

Ankara

AK Parti

Başkanvekili

Kerim ÖZKUL

Konya

AK Parti

Sözcü

Mustafa TUNA

Ankara

AK Parti

Katip

Abdullah Erdem CANTİMUR

Kütahya

AK Parti

Üye

Orhan YILDIZ

Artvin

AK Parti

Üye

Hasan AYDIN

Giresun

AK Parti

Üye

Algan HACALOĞLU

İstanbul

CHP

Üye

Bihlun TAMAYLIGİL

İstanbul

CHP

Üye

Oğuz OYAN

İzmir

CHP

Üye

Mehmet CEYLAN

Karabük

AK Parti

Üye

Nezir BÜYÜKCENGİZ

Konya

CHP

Üye

Özkan ÖKSÜZ

Konya

AK Parti