TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 07.06.2005 Salı Sayı: 25838 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


(10/128) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 01.06.2005
Karar No      : 850

Geleneksel Türk el sanatları üretici ve sanatkârlarının sorunlarının araştırılarak, el sanatlarının geliştirilmesi, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/128) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 1/6/2005 tarihli  106 ncı Birleşiminde 9/6/2005 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.