TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 07.07.2005 Perşembe Sayı: 25868 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Keyfi Yönetim, Kamu Kaynaklarının Amaç Dışı Kullanımı ve Kadrolaşma İddialarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 28.06.2005
Karar No      : 852

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde keyfi yönetim, kamu kaynaklarının amaç dışı kullanımı ve kadrolaşma iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca kurulan (10/251) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 28/6/2005 tarihli 120 nci Birleşiminde ve Komisyonun 29/6/2005 tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.

 

Başkan

Cemal Yılmaz DEMİR

Samsun

AK Parti

Başkanvekili

Murat YILDIRIM

Çorum

AK Parti

Sözcü

Alim TUNÇ

Uşak

AK Parti

Katip

Mehmet YÜKSEKTEPE

Denizli

AK Parti

Üye

Yakup KEPENEK

Ankara

CHP

Üye

Mustafa ÖZYURT

Bursa

CHP

Üye

Rıtvan KÖYBAŞI

Nevşehir

AK Parti

Üye

Enver YILMAZ

Ordu

AK Parti

Üye

Erol Aslan CEBECİ

Sakarya

AK Parti

Üye

İlyas Sezai ÖNDER

Samsun

CHP

Üye

Öner ERGENÇ

Siirt

AK Parti

Üye

Nurettin SÖZEN

Sivas

CHP