TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 03.07.2005 Pazar Sayı: 25864 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 30.06.2005
Karar No      : 856

Dilekçe Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun 30/6/2005 tarihli 122 nci Birleşiminde karar verilmiştir.