TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 22.10.2005 Cumartesi Sayı: 25974 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


(10/185) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 11.10.2005
Karar No      : 859

Milletvekili lojmanlarında Mustafa Güngör’ün öldürülmesinin aydınlatılması ve sorumluların belirlenmesi amacıyla kurulan (10/185) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi,Genel Kurulun 11/10/2005 tarihli 5 inci Birleşiminde, 17/10/2005 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.