TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 02.11.2005 Çarşamba Sayı: 25984 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


(10/16, 262) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun

Karar Tarihi : 27.10.2005
Karar No      : 860

Bazı girişimcilerce holding adı altında gerçekleştirilen izinsiz halka arz yoluyla tasarruf sahiplerinin mağduriyetine yol açılmasının neden ve sonuçlarıyla bu süreçte SPK’nın sorumluluğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/16, 262) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 27/10/2005 tarihli 13 üncü Birleşiminde, 8/11/2005 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.