TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 03.01.2006 Salı Sayı: 26042  (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


(10/251) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 21.12.2005
Karar No      : 864

Ondokuz  Mayıs Üniversitesinde keyfi yönetim, kamu kaynaklarının amaç dışı kullanımı ve kadrolaşma iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/251) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 21/12/2005 tarihli 38 inci Birleşiminde, 25/12/2005 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.