TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 03.01.2006 Salı Sayı: 26042  (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


(10/148, 182, 187, 284, 285) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 28.12.2005
Karar No      : 865

Töre ve namus cinayetleri ile kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/148, 182, 187, 284, 285) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 28/12/2005 tarihli 45 inci Birleşiminde, 11/01/2006 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.