TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 08.03.1990 Sayı :20455 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 29 Sayfa: 477
 TBMM KARARLARI 
Olağanüstü Halin 8 İlde Yeniden Uzatılmasına Dair

Karar Tarihi : 06/02/1990 
Karar No      : 87

   
             Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Siirt, Tunceli ve Van İllerindeki Olağanüstü halin, 19.3.1990 günü saat 17.00'Den geçerli olmak üzere dört ay süre ile uzatılmasına dair 2.3.1990 tarihli Bakanlar Kurulu istemi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 6.3.1990 tarihli 85 inci Birleşiminde onaylanmıştır.