TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 17.03.2006 Cuma Sayı: 26111  (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda Boş Bulunan Bir Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair Karar

Karar Tarihi : 14.03.2006
Karar No      : 870

           13/4/1994 tarihli ve 3984 numaralı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda boş bulunan bir üyelik için, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunca aday gösterilen Arif MERDOL, Genel Kurulun 14/3/2006 tarihli 74 üncü Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.