TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 21.03.2006 Cuma Sayı: 26115  (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Yaş Sebze, Meyve ve Kesme Çiçek ile Narenciye Üretimindeki ve İhracatındaki Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 15.03.2006
Karar No      : 872

Yaş sebze, meyve ve kesme çiçek ile narenciye üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca kurulan (10/81,234,286) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 15/3/2006 tarihli 75 inci Birleşiminde ve Komisyonun aynı tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim çevreleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.

 

Başkan

Ali ER

Mersin

AK Parti

Başkanvekili

Osman KAPTAN

Antalya

CHP

Sözcü

Mustafa EYİCEOĞLU

Mersin

AK Parti

Katip

Ali AYDINLIOĞLU

Balıkesir

AK Parti

Üye

Abdullah TORUN

Adana

AK Parti

Üye

Fikret BADAZLI

Antalya

AK Parti

Üye

Mehmet KÜÇÜKAŞIK

Bursa

CHP

Üye

İsmail SOYLU

Hatay

AK Parti

Üye

Abdulaziz YAZAR

Hatay

CHP

Üye

Adem BAŞTÜRK

Kayseri

AK Parti

Üye

Alaettin GÜVEN

Kütahya

AK Parti

Üye

Ömer İNAN

Mersin

AK Parti

Üye

Ali OKSAL

Mersin

CHP

Üye

Hüseyin ÖZCAN

Mersin

ANAVATAN

Üye

Mahmut Uğur ÇETİN

Niğde

AK Parti

Üye

Mehmet SARI

Osmaniye

AK Parti

Üye

Necati UZDİL

Osmaniye

CHP