TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 06.05.2006 Cumartesi Sayı: 26160 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


(10/41, 170, 177, 263, 295) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 02.05.2006
Karar No      : 874

Zeytin ve zeytinyağı ile diğer bitkisel yağların üretimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/41, 170, 177, 263, 295) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 2/5/2006 tarihli 96 ncı Birleşiminde, 14/5/2006 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.