TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 03.06.2006 Cumartesi Sayı: 26187 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


(10/81, 234, 286) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 30.05.2006
Karar No      : 875

Yaş sebze, meyve ve kesme çiçek ile narenciye üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/81, 234, 286) EsasNumaralı Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 30/5/2006 tarihli 108 inci Birleşiminde, 15/6/2006 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.