TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 01.07.2006 Cumartesi Sayı: 26215 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 20.06.2006
Karar No      : 878

Dilekçe Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu sürede de çalışabilmesine,Genel Kurulun 20/6/2006 tarihli 117 nci Birleşiminde karar verilmiştir.