TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 07.10.2006 Cumartesi Sayı: 26312 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


10/254, 258) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 03.10.2006
Karar No      : 881

Kocaeli’nin Gebze ilçesinin Dilovası Beldesindeki Sanayi Atıklarının Çevre ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan (10/254, 258) EsasNumaralı MeclisAraştırması Komisyonunun görev süresi, GenelKurulun 3/10/2006 tarihli 2 nci Birleşiminde, 4/10/2006 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.