TBMM KARARLARI

              

Resmi Gazete: 28.12.2006 Perşembe Sayı: 26390 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğilimi ile Okullarda Meydana Gelen Olayların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 14.12.2006
Karar No      : 883

Çocuklarda ve gençlerde artan şiddet eğilimi ile okullarda meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca kurulan (10/337, 343, 356, 357) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine,Genel Kurulun 14/12/2006 tarihli 32 nci Birleşiminde ve Komisyonun aynı tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim çevreleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.

 

Başkan

Halide İNCEKARA

İstanbul 

AK Parti

Başkanvekili

Recep GARİP

Adana

AK Parti

Sözcü

Mustafa ATAŞ

İstanbul

AK Parti

Katip

Mehmet YÜKSEKTEPE

Denizli

AK Parti

Üye

Halil ÖZYOLCU

Ağrı

AK Parti

Üye

Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU

Ankara

ANAVATAN

Üye

Mustafa GAZALCI

Denizli

CHP

Üye

Ömer ÖZYILMAZ

Erzurum

AK Parti

Üye

Hasan AYDIN

Giresun

AK Parti

Üye

Güldal OKUDUCU

İstanbul

CHP

Üye

Hakan TAŞÇI

Manisa

AK Parti

Üye

Ali Cumhur YAKA

Muğla

CHP

Üye

Öner ERGENÇ

Siirt

AK Parti

Üye

Muharrem İNCE

Yalova

CHP