TBMM KARARLARI

          

Resmi Gazete: 20.03.2007 Salı Sayı: 26468 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Küresel Isınmanın Neden Olduğu Sorunların ve Oluşturduğu Riskin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 01.03.2007
Karar No      : 887

Küresel ısınmanın neden olduğu sorunların ve oluşturduğu riskin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca kurulan (10/351, 399, 417) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine,Genel Kurulun 1/3/2007 tarihli 70 inci Birleşiminde ve Komisyonun aynı tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili,Sözcü ve Katipüyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim çevreleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.

 

             Başkan                                  Adem BAŞTÜRK                              Kayseri                               AK Parti

             Başkanvekili                         Fatma ŞAHİN                                     Gaziantep                           AK Parti

             Sözcü                                    Yakup KEPENEK                              Ankara                                CHP

             Katip                                    Abdullah ÇALIŞKAN                        Adana                                  AK Parti

             Üye                                       Mehmet BOZTAŞ                             Aydın                                  CHP

             Üye                                       Rasim ÇAKIR                                    Edirne                                  CHP

             Üye                                       Züheyir AMBER                               Hatay                                  ANAVATAN

             Üye                                       Yahya BAŞ                                         İstanbul                               AK Parti

             Üye                                       Gürsoy EROL                                    İstanbul                               AK Parti

             Üye                                       Fatih ARIKAN                                   Kahramanmaraş                  AK Parti

             Üye                                       Muharrem CANDAN                        Konya                                 AK Parti

             Üye                                       Hakan TAŞÇI                                     Manisa                                AK Parti

             Üye                                       Mehmet SARI                                    Osmaniye                            AK Parti

             Üye                                       Mehmet Nuri SAYGUN                    Tekirdağ                              CHP