TBMM KARARLARI

          

Resmi Gazete: 20.03.2007 Salı Sayı: 26468 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Türkçedeki Bozulma ve Yabancılaşmanın Araştırılması, Türkçenin Korunması ve Etkin Kullanımı İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 01.03.2007
Karar No      : 888

Türkçedeki bozulma ve yabancılaşmanın araştırılması, Türkçenin korunması ve etkin kullanımı için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca kurulan (10/365) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine,Genel Kurulun 1/3/2007 tarihli 70 inci Birleşiminde ve Komisyonun aynı tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili,Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim çevreleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.

 

      Başkan                                Ekrem ERDEM                                      İstanbul                                   AK Parti

      Başkanvekili                        Eyyüp SANAY                                      Ankara                                    AK Parti

      Sözcü                                  Recep GARİP                                         Adana                                      AK Parti

      Katip                                   Alaettin GÜVEN                                    Kütahya                                  AK Parti

      Üye                                     Reyhan BALANDI                                Afyonkarahisar                       ANAVATAN

      Üye                                     Hikmet ÖZDEMİR                                Çankırı                                    AK Parti

      Üye                                     Mustafa GAZALCI                               Denizli                                    CHP

      Üye                                     Avni DOĞAN                                        Kahramanmaraş                      AK Parti

      Üye                                     Mevlüt AKGÜN                                    Karaman                                  AK Parti

      Üye                                     Ali Cumhur YAKA                                Muğla                                      CHP

      Üye                                     Engin ALTAY                                        Sinop                                       CHP

      Üye                                     Mehmet Atilla MARAŞ                         Şanlıurfa                                  AK Parti

      Üye                                     Muharrem İNCE                                     Yalova                                     CHP

      Üye                                     Mehmet ÇİÇEK                                     Yozgat                                     AK Parti