TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 07.04.1990 Sayı :20485 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 29 Sayfa: 478
 TBMM KARARLARI 
25 Mart 1984 Tarihinden Bugüne Kadar Belediyelerde ve İml Genel Meclislerinde Yapıldığı İddia Edilen Kanunsuz, Usulsüz ve Yolsuz Eylem ve Uygulamaları Tespit Etmek Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin

Karar Tarihi : 03/04/1990 
Karar No      : 91

 
            25 Mart 1984 tarihinden bugüne kadar belediyelerde ve il genel meclislerinde yapıldığı iddia edilen kanunsuz, usulsüz ve yolsuz eylem ve uygulamaları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına; bu araştırmayı yapacak Komisyonun 9 üyeden kurulmasına, görev süresinin üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışındaki yerlere de gitmesine, Genel Kurulun 3.4.1990 tarihli 97 nci Birleşiminde kara verilmiştir.