TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 12.05.1990 Sayı :20516 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 29 Sayfa: 480
 TBMM KARARLARI 
25 Mart 1984 Tarihinden Bugüne Kadar Belediyelerde ve İl Genel Meclislerinde Yapıldığı İddia Edilen kanunsuz, Usulsüz ve Yolsuz Eylem ve Uygulamaları Tespit Etmek Amacıyla Kurulan (10/72) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin

Karar Tarihi : 03/05/1990 
Karar No      : 95

   
            25 Mart 1984 tarihinden bugüne kadar belediyelerde ve il genel meclislerinde yapıldığı iddia edilen kanunsuz, usulsüz ve yolsuz eylem ve uygulamaları tespit etmek amacıyla kurulan (10/72) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine, Genel kurulun 3.5.1990 tarihli 109 uncu Birleşiminde yapılan seçim sonucunda, aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir. 
Başkan - Rüştü Kazım YÜCELEN İçel (Ana P.)
Başkanvekili - Mehmet YÜZÜGÜLER Aydın (Ana P.)
Sözcü  - Cemal ÖZBİLEN Kırklareli (Ana P.)
Katip - Mehmet Ali KARADENİZ Giresun (Ana P.)
Üye - Behiç Sadi ABBASOĞLU İstanbul (Ana P.)
Üye - Mehmet AYDIN Samsun (Ana P.)
Üye - Yüksel ÇENGEL İstanbul (S.H.P.)
Üye - Mehmet Turan BAYAZIT İzmir (S.H.P.)
Üye - Abdullah ULUTÜRK Afyon (D.Y.P.)