TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 25.05.1990 Sayı :20528 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 29 Sayfa: 480
 TBMM KARARLARI 
Batman ve Şırnak İllerinde Olağanüste Hal İlanına Dair

Karar Tarihi : 23/05/1990 
Karar No      : 97

 
            Batman ve Şırnak İlerinde, Anayasanın 120 nci ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, 22.5.1990 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere 19.11.1990 günü saat 17.00'ye kadar olağanüstü hal ilan edilmesine dair 18.5.1990 tarihli Bakanlar Kurulu istemi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23.5.1990 tarihli 117 nci Birleşiminde onaylanmıştır.