TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 08.06.1990 Sayı :20542 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 29 Sayfa: 481
 TBMM KARARLARI 
Batman ve Şırnak İllerinde Olağanüste Hal İlanına Dair

Karar Tarihi : 05/06/1990 
Karar No      : 98

            Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12 Haziran 1990 Salı gününden başlamak ve 1 Eylül 1990 Cumartesi günü saat 15.00'de toplanmak üzere tatile girmesi, Genel Kurulun 5.6.1990 tarihli 122 nci Birleşiminde karar verilmiştir.