Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 02.08.2001 Perşembe Sayı:24481(Asıl)
Maliye Bakanlığından:
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği 
Sıra No: (584)
 
            Bakanlığımıza yapılan başvurulardan, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 7/2/1996 tarihli ve 83 sayılı ve ASKİ Yönetim Kurulunun 14/2/2001 tarihli ve 78 sayılı kararları gereğince, resmi dairelere ön ödemeli elektronik kartlı su sayaçlarının takılması uygulamasına başlanıldığı anlaşılmaktadır.

            Bilindiği üzere, 25/12/1997 tarihli ve 23211 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 555 sıra nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile peşin ödemeli doğal gaz alımlarına ilişkin esaslar belirlenmiştir.

            Tahakkuk ve ödeme işlemleri 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümlerine göre yürütülen kamu kurum ve kuruluşlarında, elektronik kartlara yükletilecek su bedellerinin tahakkuk ettirilmesi, hizmette meydana gelecek tıkanmaların ve ödemedeki tereddütlerin ortadan kaldırılması için de anılan Genel Tebliğle belirlenen esaslara göre işlem yapılması gerekmektedir.

            Ancak, su bedellerinin ödenmesinde; anılan Genel Tebliğde geçen EGO ibarelerinden ASKİ anlaşılacak ve ASKİ Genel Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Dışkapı Şubesi nezdindeki 93366 nolu hesabı kullanılacaktır.

            Tebliğ olunur.