Belediye ve İmar Mevzuatı
 
 
Tebliğler
 
TOPTANCI HALLERİNDE UYGULANACAK KOMİSYON TAVAN ORANININ HAKKINDA TEBLİĞ (İç Ticaret 1999/2)