Ticaret mevzuatı  
Resmi Gazete: 25.03.1999  Perşembe Sayı:23650 (Asıl)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığından:  
 
1998 Yılı Ürünü Kütlü Pamuğun Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği 
(Seri No: 6) 
   
            98/11637 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na istinaden 5/3/1999 tarihli ve 23630 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5 Seri No'lu 1998 Yılı Ürünü Kütlü Pamuğun Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği'nin üçüncü ve dördüncü paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

            "Bu çerçevede; çırçır işletmelerinin ve ödeme yapmaya yetkili ve görevli kılınan Ziraat Bankası şubelerinin bulunduğu ilçelerde kaymakam veya kaymakamın görevlendireceği komisyon üyesi başkanlığında, Maliye Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, T.C. Ziraat Bankası, bulunan yerlerde Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğü ile Tarım Satış Kooperatifleri ve İlçe Ziraat Odalarının temsilcilerinden oluşan bir "Pamuk Prim Uygulaması Komisyonu" kurulur. 

            Ancak ödemeye yetkili Ziraat Bankası bulunmayan ilçelerle ilgili olarak il merkezlerinde; vali veya valinin görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, T.C. Ziraat Bankası, bulunan yerlerde Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğü ile Tarım Satış Kooperatifleri ve İlçe Ziraat Odalarının temsilcilerinden oluşan bir "Pamuk Prim Uygulaması Komisyonu" kurulur." 

            Tebliğ olunur.