tarım mevzuatı  
Resmi Gazete: 26.04.2000 Çarşamba Sayı:24031 (Asıl)
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı:

Hedef Çiftçilere Pilot Bölgelerde Doğrudan Gelir Desteği Yapılması ve Kayıt Sisteminin Oluşturulmasına İlişkin Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 
(Tebliğ No : 2000/17)


            Madde 1- 4 Nisan 2000 tarihli ve 24010 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Hedef Çiftçilere Pilot Bölgelerde Doğrudan Gelir Desteği Yapılması ve Kayıt Sisteminin Oluşturulmasına İlişkin Uygulama Tebliği"nin 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Pilot uygulama yapılacak köyler tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenmiş olup, Ek 3'de belirtilmiştir. Pilot bölgelerdeki kişilerin Bakanlık İl ve İlçe Müdürlüklerine müracaat süresi 18 Mayıs 2000 tarihine kadar uzatılmıştır."

            Madde 2- Bu Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Tebliği Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.