Ticaret Mevzuatı  
 
 
 

Tebliğler
5590 SAYILI KANUNUN 3277 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 64 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İÇ TİCARET 1999/3)