Vergi mevzuatı Tebliğleri  
Resmi Gazete: 31.12.1983 Cumartesi Sayı: 18268 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:

Tahsilat Genel Tebliği
Seri No:366


            6183 Sayılı Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak %32 olarak uygulanmakta olan tecil faiz oranı %42’ye çıkarılmış bulunmaktadır.

            Bundan böyle Gümrük Vergileri ile ithalde alınan vergiler de dahil olmak üzere bütün vergi, resim ve harçlarla, 6183 Sayılı Kanunun kapsamına giren diğer kamu alacakları için 1 Ocak 1984 tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara verilecek tecillerde %42 faiz oranı uygulanacaktır.

            Ancak, mükelleflerin şimdiye kadar yapılan tecillerde %32 oranında faiz ödemeye alışmış bulunmaları gözönünde bulundurularak 1 Ocak 1984 den itibaren tecil talebinde bulunan borçlulara faiz oranında yapılmış olan bu düzenleme özellikle açıklanacak ve tecil şartlarının kabul edildiğine dair (tecilin gerçekleşmesinden hemen sonra) alınacak yazıda faiz oranının belirlendiği kısmın altı çizilmek suretiyle gerekli uyarı yapılacaktır.