Vergi mevzuatı Tebliğleri

 

Resmi Gazete: 27.04.2006 Perşembe Sayı: 26151 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

Tahsilat Genel Tebliği
Seri No:439

424 Seri No’lu Tahsilat Genel Tebliği1  ile 15 milyar Türk Lirası olarak belirlenen yurt dışına çıkış yasağı konulmasını gerektiren borç tutarı 25 bin Yeni Türk Lirasına yükseltilmiştir.

Buna göre, Tebliğin yayımından itibaren 25 bin Yeni Türk Lirasının altında borcu bulunan mükellefler hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmayacak, diğer taraftan daha önce 25 bin Yeni Türk Lirasının altında borcu olup da haklarında yurt dışına çıkış yasağı konulmuş bulunanlar derhal tespit edilerek tahditlerinin kaldırılması yönünde emniyet müdürlüklerine bildirimde bulunulacak ve 395 Seri No’lu Tahsilat Genel Tebliğinde2 yapılan açıklamalara göre hareket edilecektir.

Tebliğ olunur.


1  1/3/2002 tarihli ve 24682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2  11/6/1996 tarihli ve 22663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.