Belediye ve İmar Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 12.02.2004 Perşembe Sayı: 25371

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: 

 

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2004 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ 

 

16.07.1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi"nin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2004 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak inşaat genel giderleri ile yüklenici kârı dahil belirlenerek aşağıda gösterilmiştir.

 

Yapının Birim

 

Yapının Mimarlık Hizmetlerine Esas Olan Sınıfı

Maliyeti (BM) TL/m2

 

 

I.Sınıf Yapılar

 

 

 

A Grubu Yapılar

46.000.000.-

• 3 m yüksekliğe kadar kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarları

·                    Su depoları

·                    Basit kümes ve tarım yapıları

·                    Mevcut yapılar arası bağlantı-geçiş yolları

·                    Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar

·                    Yardımcı yapılar (müştemilat)

·                    Gölgelikler-çardaklar

·                    Üstü kapalı yanları açık teneffüs,oyun gösteri alanları

ve bu gruptakilere benzer yapılar.

 

B Grubu Yapılar

80.000.000.

·                    Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları

·                    İşyeri depoları

·                    ve bu gruptakilere benzer yapılar.

 

II. Sınıf Yapılar

 

A Grubu Yapılar

127.000.000.-

·                    Kuleler, ayaklı su depoları

·                    Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları

·                    ve bu gruptakilere benzer yapılar.

 

B Grubu Yapılar

173.000.000.-

·                    Garaj yapıları

·                    Seralar

·                    Kayıkhane

·                    Basit atölyeler

·                    Pnömatik ve şişirme yapılar

·                    Hangar yapıları

·                    Tek katlı dükkan ve ofisler

·                    Mescit

·                    Semt sahaları

·                    Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı prefabrike

Fabrika, binaları, tesisat ağırlıklı ağıllar, tahıl ve

Patates depoları, fidan yetiştirme ve bekletme Tesisleri v.b.)

·                    ve bu gruptakilere benzer yapılar.

 

III. Sınıf Yapılar

 

A Grubu Yapılar

283.000.000.-

·                    Çiftlik binaları ve depoları

·                    Otel ve moteller (1 ve 2 yıldızlı oteller, 2.sınıf moteller)

·                    Gençlik merkezleri

·                    Okul ve mahalle ölçeği spor tesisleri (temel eğitim okullarının

veya işletme ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları,semt salonları vb.)

·                    Hobi ve oyun salonları

·                    Ticari bürolar (Üç kata kadar asansörsüz ve/veya kalorifersiz büro ve dükkanlar)

·                    Alışveriş merkezleri

·                    Basımevleri, matbaalar

·                    Arşiv ve depolar

·                    Soğuk hava depoları

·                    Konutlar (Dört kata kadar asansörsüz ve/veya kalorifersiz konutlar)

·                    Manej sahaları

·                    Tatil köyleri, kampingler v.b.

·                    Metal işleri atölyeleri, dökümhaneler

·                    Semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları

·                    Küçük sanayi siteleri (Atölye, ticarethane, depo)

·                    ve bu gruptakilere benzer yapılar.

 

B Grubu Yapılar

322.000.000.-

·                    Entegre tarım ve endüstri yapıları

·                    İdari binalar (İlçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri,

·                    Belediyeler ve çeşitli amaçlı kamu binaları)

·                    Lokanta,kafeterya ve yemekhaneler

·                    Temel eğitim okulları

·                    Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri

·                    Jandarma ve emniyet binaları

·                    Sağlık tesisleri (sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri,

sağlık evleri, sağlık merkezleri v.b.)

·                    Semt postaneleri

·                    Ticari bürolar (asansörlü ve/veya kaloriferli)

·                    Halk evleri

·                    Yurtlar

·                    Katlı garajlar

·                    Mezbahalar

·                    150 kişiye kadar cezaevleri

·                    Fuarlar

·                    Sergi salonları

·                    Konutlar (asansörlü ve/veya kaloriferli)

·                    Marinalar

·                    Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri

·                    Jeoloji, botanik ve tema parkları

·                    Gece kulübü, diskotekler

·                    İtfaiye kurtarma istasyonları

·                    Benzin istasyonları

·                    ve bu gruptakilere benzer yapılar.

 

IV.Sınıf Yapılar

 

A Grubu Yapılar

364.000.000.-

·                    Özelliği olan büyük okul yapıları (spor salonu,konferans salonu v.b.

ek tesisleri olan eğitim yapıları)

·                    Poliklinikler ve benzeri sağlık yapıları (hastahaneler hariç)

·                    Liman binaları

·                    İl tipi hükümet konakları ve büyük idari binalar

ve büyükşehir belediye binaları

·                    Misafirhaneler

·                    150 kişiyi geçen cezaevleri

·                    Hamam ve banyolar

·                    İbadethaneler (Dini yapılar)

·                    Organize sanayi bölgeleri (çevre düzenlemesi

gerektiren nitelikli sanayi tesisleri)

·                    Fabrika ve imalathaneler

·                    Aqua parklar

·                    Müstakil spor köyleri (Olimpik yüzme havuzları,

spor salonları ve statlar)

·                    Villalar, teras evleri ve dağ evleri, kaymakam evi

kaloriferli müstakil yönetici evleri

·                    Büyük çiftlik yapıları

·                    Lüks konutlar (çevre düzenlemesi gerektiren

siteler veya müstakil konutlar)

·                    ve bu gruptakilere benzer yapılar.

 

B Grubu Yapılar

402.000.000.-

·                    Kaplıca ve şifa evleri

·                    Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri

·                    Yaşlılar huzur evi kreş ve gündüz bakım evleri

·                    İş hanları

·                    Laboratuvarlar

·                    Metro istasyonları

·                    Stadyum ve spor salonları

·                    Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri

·                    Araştırma binaları

·                    Büyük mağazalar

·                    Büyük postaneler (merkez postaneleri)

·                    Otobüs terminalleri

·                    Satış ve sergi binaları (showroomlar)

·                    Eğitim ve eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı spor salonları,

toplantı eğlence ve düğün amaçlı)

·                    Büyük alışveriş merkezleri

·                    Banka binaları.

·                    ve bu gruptakilere benzer yapılar.

 

C Grubu Yapılar

483.000.000.-

·                    Otel ve moteller (3 ve 4 yıldızlı oteller ile1.sınıf moteller)

·                    Hastaneler (250 yatağa kadar)

·                    Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları

·                    Arşiv binaları

·                    Normal radyo ve televizyon binaları

·                    Kapalı yüzme havuzları

·                    Büyük yurtlar (Yüksek öğrenim yurtları)

·                    Büyük adliye sarayları

·                    ve bu gruptakilere benzer yapılar.

 

V.Sınıf Yapılar

 

A Grubu Yapılar

599.000.000.-

·                    Radyo-TV istasyonları

·                    Özelliği olan askeri yapılar

·                    Hastahaneler (250 yatağın üstündeki hastahaneler,

ve özelliği olan ihtisas hastahaneleri)

·                    Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve 600 m2 üzerindeki

özel konutlar

·                    Bakanlık binası

·                    Borsa binaları

·                    Üniversite kampüsleri

·                    ve bu gruptakilere benzer yapılar.

 

B Grubu Yapılar

725.000.000.-

·                    Kongre merkezleri

·                    Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe,

restoran, market v.b.bulunan)

·                    Müze, sergi, kütüphane kompleksleri

·                    Olimpik spor tesisleri-hipodromlar

·                    Bilgi işlem merkezi

·                    Bilimsel araştırma binaları

·                    Havaalanları.

·                    ve bu gruptakilere benzer yapılar.

 

C Grubu Yapılar

828.000.000.-

·                    Üst donanımlı kompleks oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)

·                    Ordu evleri

·                    Büyük radyo ve televizyon binaları

·                    Özelliği olan sığınaklar

·                    ve bu gruptakilere benzer yapılar.

 

D Grubu Yapılar

989.000.000.-

·                    Opera, tiyatro, bale yapıları ve konser salonları ve kompleksleri

·                    Restore edilecek yapılar ve Tarihi ve eski eserler niteliğinde olup yıkılarak orijinaline uygun olarak yeniden yapılan yapılar

·                    ve bu gruptakilere benzer yapılar.

 

 

Açıklamalar :

1)Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca belirlenecektir.

2)Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen yapılar için, 2004 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenerek başlatılmış ve devam eden işlerde, sözkonusu tebliğlerdeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2004 yılı tebliğinde karşılığı olan yapı sınıf ve grubuna ilişkin tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.

Tebliğ olunur.