Belediye ve İmar Mevzuatı
 
 
Tebliğler
 
Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2004 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ
Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2003 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ 
Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 1999 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ