Ticaret Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 03.12.2004 Cuma Sayı: 25659 (Asıl) 

 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan: 
 

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ MİKTARLARA YÜKSELTME SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: İÇ TİCARET-2004/6)

 

Madde 1 - Bu Tebliğ, Türk Ticaret Kanunu’nun 274 üncü ve 3143 sayılı Kanun’un 33 üncü maddesine istinaden hazırlanmıştır.

Madde 2 - 15.11.2003 tarihli ve 25290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: İç Ticaret 2003/4)” ile belirlenen süreler değiştirilmiştir. Sermayeleri 50 milyar Türk Lirasından az olan anonim şirketler ile 5 milyar Türk Lirasından az olan limited şirketlerin sermayelerini yeni asgari miktarlara yükseltmek amacıyla en geç 31.12.2005 tarihi mesai bitimine kadar şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memurluğuna müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu şekilde müracaat eden şirketlerin sermaye artırımına ilişkin tescil işlemleri 31.03.2006 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.

Madde 3 - Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 4 - Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.