malteb                    
Resmi Gazete: 25.03.1999 Perşembe Sayı: 23650 (Asıl) 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:   
 
Bazı Malların 2000 Yılına Uyumu Hakkında Tebliğ
 
(No:SGM-99/5)
     
           Madde 1- 2000 yılı tarihsel verileri doğru olarak işleyebilme, sağlayabilme ve/veya alabilme yeteneğine sahip olması için aşağıda GTİP'ları belirtilen malların üreticisinden "Uyumludur" Belgesi aranacaktır. 

            GTİP                             Madde İsmi 

            84.70.50.00.00.00     Yazar Kasalar 

            84.71                           Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer 
                                                almayan otomatik bilgi işlem makineleri ve bunlara ait 
                                                birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri 
                                                kayıt ortamına kod şeklinde girmeye ait makineler ile 
                                                bu verileri işleyen makineler (84.71.80;84.71.90.00.00.00 hariç) 

            85.04.40.99.00.11   Kesintisiz güç kaynakları 

            Madde 2- İthalatçılar üreticiden alacakları bu belgeyi, Bakım Onarım ve Servis Garantisi Yeterlilik Belgesi almak için yapacakları her müracaatta Bakanlığa ibraz edeceklerdir. 

            Madde 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinden on beş gün sonra yürürlüğe girer. 

            Madde 4- Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.