Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 13.01.2000 Perşembe Sayı: 23932 (Asıl) 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:  

Sanayi Ürünlerinin Satış Sonrası Hizmetleri Hakkındaki TRKGM-95/137-138 Sayılı Tebliğ'in 7 nci Maddesi Uyarınca İthalat :2000/6 Sayılı Tebliğde Yer Alan Sanayi Ürünlerinin Uygulamalarına Dair Tebliğ
(No:SGM-2000/1)

    
            İthalat: (2000/6) sayılı Tebliğde, G.T.İ.P.'leri ile yer alan sanayi ürünlerinin Bakım, Onarım ve Satış Sonrası Hizmetlerine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

            Madde 1- İthal edilen araç cinslerine göre satış sonrası hizmetlerle ilgili kurulacak olan bakım, onarım servis istasyonlarının sayısı ve durumu Tablo-1'de belirtilmiştir.
 

OTOMOTİV ÜRÜNLERİ SATIŞ SONRASI SERVİS HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI TABLOSU

TABLO – 1

G.T.İ.P.
CİNSİ
SERVİSİN DURUMU
87.01
Çekici
a- İthalatçı firmalar; 7 (yedi) coğrafi bölgeye dağılmış, 1

marka bazında TS-12047'ye uygun 14 (on dört) adet 

uygun 6 (altı) adet servis olmak üzere toplam 20 

b- Yıl içinde 75 (yetmiş beş) adede kadar yapılacak ithalatlarda 7 (yedi) coğrafi bölgede TS-8986'ya uygun 20 (yirmi) adet sözleşmeli servis bulundurmak yeterlidir. (İsim değişikliği yapmak suretiyle veya yeni kurulan ve kurucuları aynı olan şirketler bu maddede belirtilen şartları sağlasalar dahi bu haktan yeniden yararlandırılmaz. Firmalar bu hususu Bakanlığa bildirmek zorundadır.)

87.01
Traktör
87.02
Minibüs, otobüs
87.03
Binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş araçlar (87.03.10 G.T.İ.P'li Özellikle kar üzerinde hareket etmek için imal edilmiş taşıtlar, golf sahalarında insan taşımada kullanılan özel ve benzeri taşıtlar hariç.)
87.04
Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar; kamyon, kamyonet, vb.
87.06.00
87.01 ila 87.05 pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlar için motorla donatılmış şasiler.
İmalatçı, mümessil veya genel distribütörlük belgesi olan firmaların; yukarıda belirtilen servis şartlarını sağlamaları halinde, talepleri değerlendirilir.
87.11
Motosiklet, moped, vb.
Kendine ait ya da sözleşmeli 10 (on) servis

            Madde 2- Yurtdışında üreticisi aynı olan değişik marka araçların ithalatçısı, bir marka için kurduğu servis ağını diğer markalar için de kullanabilir.

            Madde 3- Kendi ihtiyacında kullanmak, Araştırma-Geliştirme çalışmalarında faydalanmak, fuarda sergilenmek, egzost emisyon ve gürültü değerlerinin ölçülmesi, marka, model ve tip olarak ülkemize ilk defa getirilecek araçların, 3/2/1993 tarihli ve 21485 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğe uygunluğunun kontrol edilmesi amacıyla yapılan ithalatlarda (satış amaçlı olmayan) servis kurma ve yedek parça bulundurma yükümlülüğü aranmaz.

            Madde 4- İthal edilecek her parti mal gümrüklerde, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğe ve/veya 01.04.1999 tarihli ve 23653 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (98/14 AT) Tip Onay Yönetmeliğine göre Bakanlıkça kontrol edilecektir.

            Madde 5- İthalatçı firmalar yapılan ithalat bedelinin FOB değerinin %2'si tutarı kadar yedek parçayı ithal etmek ve bunun yeterli miktardaki kısmını servislerde bulundurmak zorundadırlar.

            Madde 6- İthal edilen ürünlerin cinslerine göre satış sonrası hizmetlerle ilgili kurulacak bakım onarım istasyonlarının sayısı ve durumu Tablo - 2'de belirtilmiştir.
 

ELEKTRİK - ELEKTRONİK VE MAKİNE ÜRÜNLERİ SATIŞ SONRASI SERVİS HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI TABLOSU

TABLO-2

G.T.İ.P.
CİNSİ
SERVİSİN DURUMU
73.21
Yalnız borusuz gazyağı sobaları ve doğal gaz sobaları
2 (iki) coğrafi bölgede kendi adına açılmış 2 (iki) servis olmak üzere, 7 (yedi) coğrafi bölgede toplam 30 (otuz) servis
84.03.10
Yalnız kat kaloriferleri (kombi cihazları)
2 (iki) ayrı ilde kendi adına açılmış 2 (iki)servis olmak üzere doğal gaz bulunan Ankara'da 3 (üç), İstanbul'da 3 (üç), Eskişehir'de 2 (iki) ve Bursa'da 2 (iki) toplam 10 (on) servis Açıklama: Her ildeki servislerden 1 (bir) adedi mobil servis olabilir.
84.14.51.90.10.11.12
Evlerde kullanılanlar (Vantilatör ve aspiratör)
Kendi adına açılmış 1 (bir) servis
84.14.59.30.10.11.12
84.14.59.50.10.11.12
84.14.59.90.10.11.12
84.14.60.00.10.00
Evlerde kullanılanlar (Filtresiz aspiratörlü davlumbazlar)
3 (üç) coğrafi bölgede kendi adına açılmış 3(üç) servis olmak üzere, 7 (yedi) coğrafi

bölgede toplam 30 (otuz) servis

84.14.80.90.10.00
Evlerde kullanılan ve aspiratörü olan filtreli davlumbazlar
  
G.T.İ.P.
CİNSİ
SERVİSİN DURUMU
84.15
Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar)(nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil)(84.15.90 hariç)
Kendi adına açılmış 1 (bir) servis olmak üzere 5 (beş) coğrafi bölgede toplam 10 (on) servis Açıklama: Ana üretici veya yetkilendirdiği kuruluştan 10 (on) yıl yedek parça taahhüt yazısı alanlar
84 18 21,
Yalnız elektrikle çalışan ev tipi buzdolapları
3 (üç) coğrafi bölgede kendi adına açılmış 3 (üç) servis ve her bölgede 5 (beş) servis50 (elli) servis
84 18.22.00.00.00
84 18.29
84 19.11.00.00.00
Gazla Çalış. anında su ısıt.
84 21.12
Çam. Kurutma Mak.,
84 22.11.00.00.00
Evlerde kullanılanlar
84.29
Kendinden hareketli buldozerler, greyderler,toprak tesviyesine mahsus makinalar, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri
1- Mini yükleyici, mini ekskavatör ve vibrasyonlu yol silindirlerinden bir yıl içerisinde toplam 25 (yirmi beş) adet getiren ithalatçı firmalar, kendi adına açılmış 1 (bir) servis olmak üzere, 10 (on) ayrı ilde toplam 10 (on) servis 2- Diğer ithalatçı firmalar (üç) ilde kendi adına açılmış 3 (üç) servis olmak üzere 10 (on) ayrı ilde toplam 10 (on) servis Açıklama: Ana üretici veya yetkilendirdiği kuruluştan 10 (on) yıl yedek parça taahhüt yazısı alanlar
84.33.51.00.00.00
Biçerdöverler
Kendi adına açılmış 1 (bir) servis Açıklama: Ana üretici veya yetkilendirdiği kuruluştan 10 (on) yıl yedek parça taahhüt yazısı alanlar.
84 50.11.
Yalnız evlerde kullanılan Çamaşır Mak.,
3 (üç) coğrafi bölgede kendi adına açılmış 3

(üç) servis olmak üzere, 7 (yedi) coğrafi 

bölgede toplam 50 (elli) servis

84.50.12.00.00.00
84.50.19
84.52.10
Ev tipi dikiş makinaları
Kendi adına açılmış 1 (bir) servis olmak üzere 7 (yedi) coğrafi bölgede toplam 30 (otuz) servis
84.58
Torna tezgahları
Kendi adına açılmış veya sözleşmeli 1 (bir) servis
84.59
Matkap ve freze tezgahları
Kendi adına açılmış veya sözleşmeli 1 (bir) servis
84.60
Taşlama tezgahları
Kendi adına açılmış veya sözleşmeli 1 (bir) servis
84.70.50.00.00.00
Yazar Kasalar
Biri kendi adına olmak üzere, 7 (yedi) coğrafi bölgede toplam 20 (yirmi) servis
84.70.50.00.00.00
Yazar Kasalar (POS Terminalleri)
Biri kendi adına olmak üzere, 4 (dört) coğrafi bölgede toplam 8 (sekiz) servis
84.71 (84.71.80- 84.71.90.00.00.00 hariç)
Bilgisayar sistemleri, monitör, printer, klavye, CPU
Biri kendi adına olmak üzere, 4 (dört) coğrafi bölgede toplam 8 (sekiz) servis
  
G.T.İ.P.
CİNSİ
SERVİSİN DURUMU
85.02
Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif elektrik konvertörleri
Biri kendi adına olmak üzere, 4 (dört) coğrafi bölgede toplam 4 (dört) servis
85.04.40.99.00.11
Kesintisiz güç kaynakları
Kendi adına açılmış en az 1 (bir) adet servis,
85.09.10
Elk. Süpürgesi,
3 (üç) coğrafi bölgede kendi adına açılmış 3

(üç) servis olmak üzere, 7 (yedi) coğrafi

85.09.30.00.00.00
Mutfak artıklarını öğütücüler,
8509.40
Gıda maddelerini öğütücüler Karıştırıcılar, Sebze presleri
85.17
Telli telefon ve telli telgrafa mahsus elektrikli cihazlar (Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları ve kuranportörlü telekominikasyon cihazları ile nümerik (dijital) telekomünikasyon cihazları dahil); görüntülü telefon cihazları; (85.1790 hariç)
Kendi adına açılmış 1 (bir) servis
85.17.19.90
Telefon cihazları
3 (üç) coğrafi bölgede kendi adına açılmış 3 (üç) servis olmak üzere 7 (yedi) coğrafi bölgede toplam 10 (on) servis
85.17.21.00.00.00
Telefaks (Faksimile) Cihazları,
Biri kendi adına açılmış olmak üzere, 7 (yedi) coğrafi bölgede toplam 7 (yedi) servis Açıklama: Ana üretici veya yatkilendirdiği kuruluştan 10 (on) yıl yedek parça taahhüt yazısı alanlar
85.17.80.90.90.11
Teleks Cihazları
851711000011
Kordonsuz telefon
3 (üç) coğrafi bölgede kendi adına açılmış 3 (üç) (servis Açıklama: Ana üretici veya yetkilendirdiği kuruluştan 10 (on) yıl yedek parça taahhüt yazısı alanlar
851711000019
85.21
Video Kayıt ve gösterme cihazları
3 (üç) coğrafi bölgede kendi adına açılmış 3 (üç) servis olmak üzere, 7 (yedi) coğrafi bölgede toplam 30 (otuz) servis
85.25.20.91.00.11
Alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazları
4 (dört) coğrafi bölgede kendine ait toplam 4 (dört) servis Açıklama: İthalatçı firma; marka bazında, 5 (beş) yıl süre ile yeterli miktarda yedek parça ve satış sonrası tamir ve bakım gibi teknik destek sağlanacağına dair ana üreticiden veya yetkilendirdiği kuruluştan taahhüt yazısı getirmeleri veya bu belgenin temin edilememesi durumunda 5 (beş) yıl süre ile saklanmak üzere ithalatçı firmanın 1.000.000 ABD Doları karşılığı Teminat Mektubunu Bakanlığımıza vermesi gerekmektedir.
8525.20.91.00.12
Alıcısı bulunan verici mobil araç (Cellular) telsiz telefon cihazları
3 (üç) coğrafi bölgede kendi adına açılmış 3 (üç) servis Açıklama: Ana üretici veya yetkilendirdiği kuruluştan 10 (on) yıl yedek parça taahhüt yazısı alanlar
85.27
Telsiz telefon, telsiz telgraf veya radyo yayınlarını alıcı cih. (aynı kabin içinde ses kayıt veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazı veya saatle birlikte olsun olmasın) (85.27.90 hariç)
3 (üç) coğrafi bölgede kendi adına açılmış 3 (üç) servis olmak üzere, 7 (yedi) coğrafi bölgede toplam 30 (otuz) servis
  
G.T.İ.P.
CİNSİ
SERVİSİN DURUMU
85.28
TV alıcıları (Radyo yayınlarını alıcı cih.veya ses ya da görüntü kayıt veya tekrar verme cih. ile birlikte olsun olmasın); video(görüntü) monitörler ve projektörler.
3 (üç) coğrafi bölgede kendi adına açılmış 3 (üç) servis olmak üzere, 7 (yedi) coğrafi bölgede toplam 30 (otuz) servis
85.28
Uydu alıcı cihazları
Kendi adına açılmış 1 (bir) servis olmak üzere, 7 (yedi) coğrafi bölgede toplam 10 (on) servis
85.40.11
Renkli TV Resim Tüpü
İthalatçılar için bir önceki yıl yapılan ithalatın %3'ü oranında, TV imalatçıları için ise üretim rakamları dikkate alınarak talepler değerlendirilecektir.
87.04
Yol dışı kaya kamyonu
Kendi adına açılmış veya sözleşmeli 1 (bir) servis
90.09.11.00.00.00
Optik sistemli veya kontaklı Fotokopi cihazları
Biri kendine ait olmak üzere, 7 (yedi) coğrafi

bölgede 7 (yedi) servis. 

Açıklama: Ana üretici veya yetkilendirdiği 

kuruluştan 10 (on) yıl yedek parça taahhüt 

yazısı alanlar

90.09.12.00.00.00
90.09.21.00.00.00
90.09.22.00.00.00
90.09.22.90.00.00
85.09.10
Şarjlı elektrik süpürgesi
Kendi adına açılmış 1 (bir) servis olmak üzere, 7 (yedi) coğrafi bölgede toplam 15 (on beş) servis
90.09.22.10.00.00
Teksir, ozalit mak.
Kendi adına açılmış 1 (bir) servis
84.71
Scanner, Mouse, Harddisk, projection cihazları
85.09.10
Merkezi yerleştirilmiş elektrik süpürgesi,
85.25.20.91.00.11
Portatif uydu telsiz telefon,

            Madde 7- Aynı sermaye veya aynı şirketler grubuna dahil şirketlerden biri için geçerli olan servisler veya aynı sermaye veya aynı şirketler grubunda yalnızca servis hizmeti veren şirketin servisleri, diğer şirketler için de kullanılabilir. (Otomotiv ürünleri hariç)

            Madde 8- Kendi adına servislerin kurulması koşuluyla ithalatçı firma, yetkili temsilci veya distribütör firmaların kendi servislerini, noterden anlaşma yaparak kullanılabilir. (Otomotiv ürünleri hariç)

            Madde 9- Satış sonrası hizmetleri yürütecek olan yetkili servislerde yeterli miktarda yedek parça stoku bulundurulması zorunludur. Bu husus gerekli görülmesi halinde Bakanlık personeli tarafından yerinde tetkik edilmek suretiyle tespit edilecektir.

            Madde 10- Bu Tebliğ'de yer alan elektrik ve elektronik ürünlerin Güvenlik Sistemleri kurmak amacıyla ithal edilmesi halinde kendi adına açılmış 1 (bir) servis şartı aranır. Ancak ithal edilecek miktar gerçekleştirilecek iş hacmine göre değerlendirilir.

            Madde 11- Bu Tebliğ'de yer alan ürünlerden profesyonel amaçlı olanların ithalinde kendi adına açılmış 1 (bir) servis şartı aranır. Ancak ithal edilecek ürünün miktarı ve profesyonel nitelikte olup olmadığı Bakanlığımızca tesbit edilir. (Otomotiv ürünleri bu maddeye dahil değildir.) 

            Madde 12- Servislere ait TSE belgelerinin yıllık vizelerinin yapılmış olması esastır. Bu işleme ilişkin belge suretlerinin TSE ya da Noterden tasdikli olması zorunludur.

            Madde 13- Bu Tebliğ'de sözü edilen servis sözleşmeleri Noter huzurunda yapılır. Ancak, servisler sözleşme yapmak için verecekleri vekaletnamelerde ithalatçı firmanın unvanını belirteceklerdir.

            Madde 14- İthalat taleplerinin değerlendirilmesinde CE işaretli ürünlere öncelik tanınır.

            Madde 15- Bu Tebliğ'in uygulanmasında Bakanlığımızca belirlenen kriterler esas alınır.

            Madde 16- Bu Tebliğ'in hükümleri dışında kalan özel hususlar, ayrıca değerlendirilir.

            Madde 17- Yürürlükten Kaldırma

            6/5/1997 tarihli ve 22981 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SGM-97/28-29 Nolu Tebliğ, 17/5/1999 tarihli ve 23698 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SGM-99/7 sayılı Tebliğ ile 17/12/1998 tarihli ve 23556 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SGM-98/115-116 sayılı Tebliğ, 24/2/1999 tarihli ve 23621 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SGM-99/2 sayılı Tebliğ 25.03.1999 tarihli ve 23650 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SGM-99/5 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

            Geçici Madde 1- Bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar Bakanlığımızdan belge almış firmalardan servis durumu değişmiş olanlara bu Tebliğ şartlarını yerine getirebilmeleri için 31/3/2000 tarihine kadar süre verilmiştir. 

            Madde 18- Bu Tebliğ 5/1/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 19- Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.