Ticaret Mevzuatı                    
Resmi Gazete: 17.05.1999 Pazartesi Sayı: 23698 (Asıl) 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:   
 
Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkındaki TRKGM-95/137-138 Sayılı Tebliğ'in 7 nci Maddesi Uyarınca İthalat Rejimi 98/6 Sayılı Tebliğde Yer Alan Sanayi Malları Uygulamalarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
 
(No:SGM-99/7)
     
            Madde 1- 17/12/1998 tarihli ve 23556 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SGM-98/115-116 sayılı Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkındaki TRKGM-95/137- 138 Sayılı Tebliğ'in 7'nci Maddesi Uyarınca İthalat Rejimi 98/6 Sayılı Tebliğde Yer Alan Sanayi Malları Uygulamalarına Dair Tebliğin 9 uncu maddesinde yer alan Elektrik-Elektronik ve Makine Malları Satış Sonrası Servis Hizmetleri Uygulama Esaslar'ına ilişkin 2 sayılı tabloda bulunan G.T.İ.P. belirtilen maddenin servis durumu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
ELEKTRİK-ELEKTRONİK VE MAKİNE MALLARI SATIŞ SONRASI SERVİS HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI TABLOSU
TABLO - 2
 
G.T.İ.P. CİNSİ SERVİS DURUMU 
85.25.20.91.00.11 GSM telefon (el) 1. Ayrı coğrafi bölgelerde kendi adına açılmış üç adet TSE belgeli satış sonrası servis istasyonu kurmaları
2. Ürün için beş yıl süreyle yeterli miktarda yedek parça ve satış sonrası tamir ve bakım gibi teknik destek sağlanacağına dair ürünün ana üreticisinden veya yetkilendirdiği bir başka kuruluştan taahhüt yazısı getirmeleri veya bu belgenin temin edilememesi durumunda beş yıl süreyle saklanmak üzere ithalatçı firmanın 1.000.000 ABD Doları karşılığı teminat mektubunu Bakanlığımıza vermesi gerekmektedir.

            Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.