Ticaret Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 05.07.2005  Salı Sayı:25866

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 

SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ

(SGM 2005/17)

  
           Madde 1 - 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1 inci maddesi kapsamında değerlendirilen ve en az bir işçi çalıştıran sanayi işletmeleri; Ankara,İstanbul, İzmir, Bursa,Kayseri,Yalova, Kocaeli, Erzurum, Eskişehir, Konya, Samsun, Mersin, Erzincan, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır ve Adana illerinde 1/9/2005 tarihinden itibaren, kalan diğer İllerde 1/10/2005 tarihinden itibaren, sanayi siciline kayıt olacaklardır.

Madde 2 —Kayıt için, işletmenin bulunduğu İlin Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne müracaat edilecektir.

Madde 3 —Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 —Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.