Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 05.02.1999  Cuma Sayı:23602
Sanayi ve ticaret Bakanlığından: 
SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ
(SGM 98/132-133)
  
            Bakanlığımızca 1/1/1997 tarihinden itibaren düzenlenen Geçici Sanayi sicil Belgelerinin geçerlilik süresi 31/12/1999 tarihine kadar uzetılmıştır.

            Tebliğ olunur.