Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 10.05.2003 Cumartesi Sayı:25104 (Asıl)
Devlet Bakanlığından :

SİGORTA MURAKABE KANUNUNA İLİŞKİN 8 SAYILI TEBLİĞ
 

 
            7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun 539 sayılı K.H.K. ile değişik 2 nci maddesinin yedinci fıkrasına istinaden aynı maddenin 2 nci fıkrasının (c) bendinde belirtilen asgari ödenmiş sermaye miktarı 10.3 trilyon Türk Lirasına yükseltilmiştir.

            Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.