Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 31.05.1989 Çarşamba Sayı: 20181 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından: 
Gelir Vergisi Genel Tebliği
Seri No:159
   
             Bilindiği üzere, zirai ürün bedellerinden yapılan vergi tevkifatı halen kulanılmakta olan Muhtasar Beyannamenin "Satın Alınan Zirai Mahsuller İçin Yapılan Ödemeler ve Kesintiler" bölümünde gösterilmektedir. 

            Zirai ürün bedellerinden yapılan vergi tevkifatının daha ayrıntılı olarak beyan edilmesini sağlamak amacıyla, "Muhsatar Beyannamenin Zirai Ürün Bedellerinden Yapılan Vergi Tevkifatını Ait Ek Föyü" hazırlanmıştır. 

            Zirai ürün bedelleri üzerinden yapılan vergi tevkifatı, 1/6/1989 tarihinden başlamak üzere, muhtasar beyannamenin ilgili satırlarında değil, sözü edilen ek föyde gösterilecektir. 

            Zirai ürün bedelleri üzerinden yapılan vergi tevkifatı, ürün cinslerine göre ek föyün ilgili satırlarına yazılacak ve ek föy toplamı, muhtasar beyannamenin 31. satırına nakledilecektir. 

            Ek föyün doldurulmasında; satın alınan ürün miktarının birimi (Kg) dışında başka bir birim olsa dahi, bu birim yerine mutlaka (Kg) birimi yazılacaktır.Ayrıca, hayvan ve hayvansal ürünlerde, zirai ürünün adet olarak satılması halinde, adet biriminin yanısıra ayrıca (Kg) biriminin de mutlaka gösterilmesi gerekmektedir. 

            Öte yandan, zirai ürün bedellerinden yapılan vergi tevkifatına ait ek föyün, mükelleflerce muhtasar beyannameye eklenmesi zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlar hakkında Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır. 

            ÖRNEK : Zirai ürün alım-satımı ile uğraşan mükellef (A), 1989 yılının Mayıs ayında çiftçi (B)'den 10 ton buğday, çiftçi (D)'den 10 kasa şeftali ve çiftçi (E)'den de 25 adet koyun satın almıştır. Mükellef (A), çiftçi (B)'den satın aldığı 10 ton buğdayı ek föyün (1.) satırında 10.000 kg, çiftçi (C)'den satın aldığı 10 kasa şeftaliyi ek föyün  (19.) satırında (20 x 10 =) 200 kg ve 25 adet koyunu da ek föyün (31.) satırında 25 adet ve (45 x 25 =) 1125 kg olarak ve her bir ürünün bedeli ile tevkif edilen gelir vergisini de yine aynı satırlarda gösterecektir. 

            Mükellef (A), ek föyün toplamını muhtasar beyannamenin 31. Satırına nakletmek suretiyle düzenleyeceği muhtasar beyannameyi, ek föyü ile birlikte20/6/1989 tarihi akşamına kadar bağlı olduğu vergi dairesine verecektir. 

            1/6/1989 tarihinden itibaren kullanılacak Muhtasar Beyannamenin Zirai Ürün Bedellerinden Yapılan Vergi Tevkifatına Ait Ek Föyü ilişikte olup, bu föy mükellefler tarafından vergi dairelerinden muhtasar beyanname ile birlikte ücretsiz olarak temin edilecektir. 

            Tebliğ olunur. 
 

MUHTASAR BEYANNAMENİN ZİRAİ ÜRÜN BEDELLERİNDEN YAPILAN VERGİ TEVFİKATINA AİT EK FÖYÜ
Dönemi :............./19...
 
Satın Alınan  

Ürünün Türü

Satın al.  

Ürün Mik. 

Kg.

Ödemelerin Gayrisafi 

Tutarı

Gelir Vergisi Kesintisi Damga Vergisi Kesintisi Savunma San. Des. Fonu
Buğday, Arpa, Çavdar 1          
Yulaf, Mısır, Pirinç ve Diğer Tahıllar 2          
Nohut, Mercimek, Fasulye, Diğer Baklagiller 3          
Pamuk (Kütlü Dahil) 4          
Pancar 5          
Tütün 6          
Anaso, Afyon Kapsülü ve Diğer Sinai Bitiki 7          
Ayçiçeği (Kavrulmuş ve tuzlanmış Dahil ) 8          
Pamuk Çiğiti 9          
Soya, Susam, Haşhaş ve Diğer Yağlı Tohumlar 10          
Patates, Soğan, Sarımsak 11          
Hayvan Pancarı ve Diğer Yumrular 12          
Kavun, Karpuz 13          
Domates 14          
Biber, Marul,, Ispanak ve Diğer Sebzeler 15          
İncir, Kuru İncir 16          
Üzüm, Kuru Üzüm 17          
Kayısı, Zerdali, Kuru Kayısı, Kuru Zerdali 18          
?eftali, Kiraz, Vi?ne 19          
Elma, Armut ve Diğer Meyveler 20          
Portakal, Mandalina, Limon 21          
Greyfurt ve Diğer Turunçgiller 22          
Antep Fıstığı (Kav. Ve Çıtlatılmış Dahil) 23          
Fındık (İç Fındık Dahil) 24          
Badem, Ceviz ve Diğer Sert Kabuklular 25          
Zeytin 26          
Çay 27          
TOPLAM 28