Gelir Vergisi

 

Resmi Gazete: 20.03.2003 Perşembe Sayı: 25054(Asıl)

Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği
Seri No:247

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin sonuna 12/6/2002 tarihli ve 4761 sayılı Kanunla “Maliye Bakanlığı, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.” hükmü eklenmiştir.

 

Bu yetkiye dayanılarak Türkiye Jokey Kulübü’nce organize edilen at yarışlarında, yarışmalara katılan atlara binen jokeyler ile jokey yamakları, antrenör ve seyislere at sahipleri adına Türkiye Jokey Kulübü tarafından yapılacak ücret ve ikramiye ödemelerinden, Gelir Vergisi Kanununun 61, 94, 103 ve 104 üncü maddelerine göre yapılacak gelir vergisi tevkifatının Türkiye Jokey Kulübü tarafından yapılması uygun bulunmuştur.

 

Buna göre, söz konusu ücret ödemelerinden gerekli vergi tevkifatının, sorumlu sıfatıyla Türkiye Jokey Kulübü tarafından yapılması ve ilgili vergi dairesine beyan edilerek ödenmesi gerekir.

 

Tebliğ olunur.