Basın Mevzuatı  
Resmi Gazete: 18.08.1999 Çarşamba  Sayı: 23790 (Asıl)  
Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:
 
Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15/2/1977 Tarihli ve 67 Sayılı Genel Kurul Kararının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Genel Kurul Kararı 
 
Karar No: 148                                                                                               13 Ağustos 1999
  
            Madde 1- Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 sayılı Kanun uyarınca yayınlanacak ilan ve reklamlar ile bunları yayınlayacak mevkuteler hakkındaki 15 Şubat 1977 tarihli ve 67 sayılı Genel Kurul Kararı'nın 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Bir takvim yılı içerisinde altı aydan fazla, kendi nev'ine ait asgari aylık kontenjanı kadar resmi ilanı, zamanında yayınlamaktan imtina eden gazetelerin yayınlama hakkı düşürülür ve resmi ilan ve reklam verebilecek mevkuteler listesinden çıkarılır. Bu gazeteler, yayınlama hakkı düştüğü tarihten itibaren altı ay içinde, aylık kontenjanı kadar resmi ilan yayınlama talep 
ve taahhüdünde bulunmaları halinde, yayınlama hakkını yeniden kazanırlar. Bu süre içinde müracaat etmedikleri veya taahhütlerini yerine getirmedikleri takdirde, henüz ilan ve reklam yayınlama hakkı doğmamış gazetelere uygulanan şart ve işlemlere tabi olurlar ve yeni yayın sayılırlar." 

            Madde 2- Aynı Genel Kurul Kararı'nın 46 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Şu kadar ki, 24. Maddenin ikinci fıkrasında öngörülen gazeteler, münderecat, yüzölçümü ve kontenjan durumları dışında 47/d maddesinde tarifi yapılan meslek gazeteleriyle aynı hükümlere tabidir." 

            Madde 3- Bu Genel Kurul Kararı Resmi Gazete'de yayımını takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girer.