vergi mevzuatı ,         
Resmi Gazete: 30.12.1971 Cuma Sayı: 14059 (Asıl)  
Maliye Bakanlığı'ndan:     
 
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Seri No:107
    
            YENİ AMORTİSMAN NİSBETLERİ HAKKINDA :
            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesi hükmü gereğince, belli edilmiş ve 30/12/1961 günlü ve 10997 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilmiş bulunan Amortisman Oranlarına ilişkin (Vergi Usul Kanunu) 55 sıra sayılı Genel Tebliğ ile buna ek olarak çıkan tebliğlere bağlı Amortisman Cetvellerinde, aşağıdaki değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır.

            Söz konusu yeni amortisman nisbetleri, adı geçen kanunun 318 inci maddesi hükmü uyarınca 1971 hesap döneminden başlıyarak ve 55 sıra sayılı Genel Tebliğdeki açıklamaya göre uygulanacaktır.

            Bilgi edinilmesi rica olunur.

                                                        Maliye Bakanı Y.
                                                      ADNAN BAŞER KAFAOĞLU
                                                      Gelirler Genel Müdürü

                                                                  Amortisman
                                                                    nisbeti
                                                                       %
                        G E N E L  T A B L O                      ----------

    VII.TESİSLER
        b) Aydınlatma, ısıtma, soğutma, telefon, diyofon,
           radyo ve telsiz, yangın, tahmil ve tahliye
           (Tekerlekli veya paletliler hariç seyyar vinç-
           ler ihraç vinçleri dahil), su, kanalizasyon,
           siperisaika, duba, kömür siloları, spor saha-
           ları) tribünler hariç), demir konstrüksiyon ve
           pleksiglas reklam tesisleri                                 6
        f) Şamandıra tesisatı, kepçeli ve emici tarak ge-
           milerine merbut kara ve deniz boru hattı                   20

    IX. DEMİRBAŞLAR
        i) Çuval, kanaviçe, bez torba, küfe, su hortumu,
           sebze ve meyve kasaları. (Tasir torbaları hariç)           50

                           Ö Z E L  T A B L O L A R
                                   IV. TABLO
    1 - ÇİMENTO SANAYİİ
        a) Kurutma dolapları, paketleme makine ve tesisle-
 

           ri, fırınlar, tromelli kurutucu tesisleri                   7
        b) Çimento siloları, çamur siloları, çamur havuz-
           ları, stok holleri                                          6
        c) Bilyalı değirmenler, valsli değirmenler, taşla-
           rı parçalama, karıştırma ve kırma makinaları,
           konkasörler, ızgaralı klinker soğutucular, ayık-
           layıcılar, nakil şeritleri, elevatörler, klinker
           kırma tesisleri, siklonlar, elekler, vindzihter-
           ler, filitreler, zincirli ve plakalı transoptör-
           ler, helezonlar, dozörler, pnomatik nakil tesi-
           satı, vantilatörler, çamur ve çimento pompaları,
           gezer vinç ve kompresörler, yakıt hazırlama ve
           ateşleme makina ve tesisleri, stokhol tahliye
           tesisatı                                                   10

    2 - ÇİMENTODAN MAMUL GEREÇLER SANAYİİ
        (Kanalet, betondirek ve benzerleri imalatı)
        a) Konkasörler, vibrör yıkama ve eleme tesisatı,
           çakıl mekanik tartı arabaları, betoniyerler,
           kalıplar, santrifüj                                        20
        b) Spiral sarma makinaları                                    15
        c) Beton kapsül makinaları                                    12

                                   VI. TABLO
                   ÇİNİ, MOZAİK, PORSELEN VE SERAMİK SANAYİİ

        a) Kırıcılar, merdaneli değirmenler, elekler, tera-
           zili vagonetler, kutu karıştırıcılar, bilyalı de-
           ğirmenler, çamur pompaları, filitre presler vakum-
           lu helezon presler, araba hidrolik iticileri, ka-
           mara fırınlar                                              10
        b) Nakil bantları, elevatörler, sun'i kurutma tesi-
           satı                                                        8
        c) Presler, kalıplar, şekillendirme tornaları, oto-
           matik kesiciler                                            12
        d) Fırın arabaları                                            15
        e) Tünel fırınlar                                              7

                                  VIII. TABLO
                              ŞİŞE VE CAM SANAYİİ

        a) Makinalar, vantilatörler, kompresörler, hava
           tulumbaları                                                10
        b) Gazojen tesisleri, su tulumbaları                          13
        c) Fırınlar                                                   20
        d) Kalıplar                                                   25
                                   IX. TABLO
                          DEMİR, ÇELİK FABRİKALARI VE
                            BUNA MÜTEFERRİ SANAYİİ

        a) Konveyor transfer kuleleri ve rayları, kantar
           şarj vagonları, trafo istasyonları ve benzerleri            5
        b) Ekzost, emiş bacaları ve benzeri, anot kalıpları,
           bant çekicileri, buharlaştırma teçhizatı, test
           fırını, gaz depoları ve yıkayıcılar, hadde göv-
           deleri (dik, sıcak şerit, 4'lü Tandem, kombine)
           hidrolik sistemler, jeneratörler, kondanse ejek-
           törler, kondanse pompalar, kazanlar, uyarıcılar,
           trafo teçhizatları, konveyörler (cevher, kömür
           ve sinter), kurutucular, lokomotifler, motorlar,
           (150 HP den fazla) platformlar, şerit depolama ve
           benzeri çukurlar, turbo kompresörler, kok gazı
           gazometresi, vinçler (jip ve monoray), yüksek
           fırın gövde ve sobaları                                     6
        c) Üniteler ana ve tali boru sistemleri, batarya
           şarj cihazları, dekarbonizer draft-out kaplama
           ünitesi, kumanda merkezi ve teçhizatı, likid ok-
           sijen kulesi, körükler, motorlar (51-150 HP),
           şalt teçhizatı, rampalar, supressörlar, tanklar
           (oksijen) transformatörler, durultma teçhizatı,
           vinçler (troley, yükleme, tavan), elek, tevzi
           teçhizatı, sinter, hammadde benzeri silo ve hu-
           niler, davlumbazlar (aspiratörler), presipita-
           törler ve benzerleri                                        7
        d) Boru ve çaka makinaları, elektrik tesisatları,
           fanlar, (aksiyal, hava, peresipitron, ekzost)
           fırınlar (ısıtma, kurutma, tavlama, şerit ve
           benzerleri) damıtma ve kaplama ve benzeri kule-
           ler, oksijen kompresörleri, konveyörler (bobin,
           spiral, istif v.s.) elektrik kumanda sistemleri,
           kolonlar (oksijen) türbinler, buhar tankları,
           ejektörler, hava ayırıcı ve ısıtıcılar, ısıtıcı
           ve pompalama teçhizatı, hidrolik, akaryakıt ve
           benzeri pompalar, soğutma sistemi teçhizatları,
           hadde taşlama ve azdırma tezgahları, çelik tank-
           lar, transmitörler, cevher, pota ve hurda vinç-
           leri, vagon çekme tertibatları, zımba makinası,
           oluklu, titreşimli, manivelalı, vidalı ve tab-
           lalı besleyiciler, karıştırma tamburu, metal
           ayıklama teçhizatları, septik tanklar, sinter-
           leme makinası ile demir ve çelik tesisleri ile
           bunların yardımcı tesislerinde kullanılan ve
           diğer gruplarda belirtilmeyen makine, teçhizat
           cihaz ve sistemleri                                          8
        e) Alkali devridaim depolama sistemi, asetilen ekip-
           manı, basınç ekipmanı, batarya (elektrik) balast
           sıkıştırma makinası, bobin sarma makinası, yüksek
           fırın çan haznesi, çelik analiz cihazı ve ham-
           madde analiz cihazı, çamur değirmeni, devir saya-
           cı, dedektör sistemi, ekstansiometre, gergi mer-
           danesi, ventur tipi gaz temizleyiciler, harç ma-
           kinesi, ısı değiştirici enjektörler, kireç tozu
           hazırlama makinası, hava kompresörleri, katran
           arabası, kantarlar (kamyon, seyyar demiryolu, sa-
           bit), kok vagonu, banyo sıcaklık kontrol sistemi,
           karıştırıcılar, kok söndürme arabası, motorlar
           (elektrik 50 HP'e kadar), muhabere sistemleri,
           vibrasyonmetre, regülatörler, mozayık makinası
           ve benzeri, merdane muayene tertibatı, yüksek
           fırın maden deliği açma makinası, merdane taşı-
           ma arabası, ölçme teçhizatı, osilograf, oksijen
           kazanı, pompalar (su, yakıt, likit oksijen, yağ-
           lama, benzol, yağlama, solvent), paso göstergesi,
           pota sehpaları, sirenli arıza bulucu, soğutucu-
           lar, su tasfiye cihazı, slab nakil ekipmanları,
           markalama makinası, test cihazı, tufal kepçele-
           ri, amonyaklı su tankı, vagon gondala, vibratör-
           ler, yükleme kovaları, yüzey temizleme manifol-
           du, yangın söndürme ekipmanları, yağlama siste-
           mi (morgoil), zaman saati, zift tortusu boşalt-
           ma arabası, titreşimli ve helozoni konveyörler,
           konik kırıcı ve konkasörler ve benzeri kırıcı-
           lar, ısı , tazyik, akış, benzeri kontrol ve
           gösterme cihazları, televizyon sistemi ve bu
           mahiyetteki ekipmanlar                                      10
        f) Bobin sarıcı, batarya açma tertibatı, boşaltma
           hunileri, çamur değirmeni, elektralotik sirkü-
           lasyon sistemi, fanlar (ekzost, hava, seyyar),
           havalandırma cihazları, ısıtıcı, karıştırıcı,
           kontrol cihazı (yanma ve basınç), likid evapo-
           ratörü, merdane (dilim ayırma), pik makinası,
           potalar (sıcak maden), pompa (devridaim, elek-
           trolotik), telefon sistemi, yanma sistemi,
           ateşleme fırısijen soutma kulesi, tanklar
           (çökertme, benzol yıkama), titreşimli elekler,
           torna tezgahı, telefon sistemi, yanma sistemi,
           ateşleme fırını, elektrik süpürgeleri, kayışlı
           ve kovalı asansörler (elevatörler) ve benzerleri,
           sülfirik asit tankı ve boru donanımı                        12
        g) Çamur tabancası, yan korkuluklar, pompa (kuyu),
           paravana (sıcaktan koruma), soğutma yatakları,
           şarj kutuları, tasviye tesisleri (servis suyu)
           ve benzerleri                                               16
        h) Asansör, ambalajlama makinası, asit toplama
           sistemi, asit buharını çeken boru sistemi, C
           kancası (destek, merdane değiştirme aparatı),
           caraskal, curuf tıkacı, elekler, filitreler,
           konvertör kaldırma krikosu, program kontrol
           cihazı, kok iskelesi teçhizatı, kondansör
           (buhar), makara yatakları, numune alıcı, ok-
           sijen üfleme borusu, pirometre, pompa (elek-
           trikli, sulfat, dalgıç ve dik tahliye), asit-
           leme tank ünitesi, transfer arabası (çelik po-
           tası, curuf potası), tuğla örgüsü (sobalar ve
           yüksek fırın), yan gaydlar ve benzerleri                    20
        i) Fanlar (soğutma), pota, (curuf), pompalar
           (asit), ruleler (sıyırtıcı), reküperatör, tür-
           bin (expension D-2), ve benzerleri                          25
        j) kızaklar, merdaneler (asit sıyırma), konveyör
           kayışı, şerit sarma tamburu                                 30
        k) Pik kalıpları ve benzeri kalıplar                           50
        l) Yukardakiler dışında kalan diğer makine ve
           teçhizat                                                     8

                                   XI. TABLO
 

                    KÖSELE, DERİ, KÜRK VE DERİ KONFEKSİYON
                               SARACİYE SANAYİİ

    1 - DERİ SANAYİİ
        a) Banyolar, kuyular                                            7
        b) Su dışında çalışan makinalar                                 8
        c) Dolap, su ile çalışan ahşap istihsal vasıtaları
           su içinde çalışan makinalar                                 15

    2 - KÜRK VE DERİ KONFEKSİYON
        Makina ve teçhizat                                              8

    3 - SARACİYE SANAYİİ
        Makina ve teçhizat                                              8

                                  XII. TABLO
                                KUNDURA SANAYİİ

        a) Kundura imaline mahsus makina ve tesisler                    8
        b) Kalıplar                                                    12

                                  XIV. TABLO
                                 TAHTA SANAYİİ

    1 - KERESTE FABRİKALARI VE HIZARLAR
        a) Lokomobil                                                    6
        b) Jeneratör, katrak, yan alma, baş kesme makina
           ve tesisler                                                  8
        c) Şerit, otomatik baş kesme makinaları ve tesisler            10
        d) Parke makinası, bağdadı çıta makinası                       12
        e) Kereste buharlama ve kurutma fırınları ile ağaç
           emprenye tesisleri                                          15
        f) Diğerleri                                                   10

    2 - KONTRAPLAK FABRİKALARI
        Genel tabloda yazılı bulunmayan makina, teçhizat
        ve tesisat                                                     12

    3 - LİF VE YONGA LEVNA SANAYİİ
        Genel tabloda yazılı bulunmayan makina ve teçhizat
        ve tesisat                                                     10

    4 - MOBİLYA VE DOĞRAMA SANAYİİ
        Genel tabloda yazılı bulunmayan makina ve teçhizat             10
 

                                  XVI. TABLO

    1 - KARBON KAĞIDI İMALATI
        Genel tabloda yazılı bulunmayan makina ve teçhizat             10

    2 - KAĞIT AMBALAJ SANAYİİ
        (Kağıt torba, mukavva kutu, kese kağıdı, mektup
        zarfı)
        a) Zamklama makinaları                                          5
        b) Karıştırma, kesme ve parçalama, tab'ı makinaları             8
        c) Zımba makinaları                                             7

                                  XVII. TABLO
                                KAUÇUK SANAYİİ

        a) Karıştırıcılar, kesici mikanaları, hidrolik pres-
           ler, çimento tankları, vulkanizatörler, dikiş ma-
           kinaları, fırınlar, ocaklar, kurutucular, muayene
           makinaları, nakil şeritleri, presler (soğuk), te-
           mizleme makinaları, puyverizatörler                         8
        b) Otoklavlar                                                 10
        c) Taşıt araçlarının tekerleklerine takılan lastik-
           lerin imalinde kullanılan:

           1. Hamur ihzaratı tesisatı, kalender tesisatı,
              budinaj ve yarı mamul tesisleri, bıçaklar ve
              konfeksiyon makinaları, vulkanizatörler, pres-
              ler                                                       8
           2. Kalıplar                                                 10

                                 XVIII. TABLO
                                 GIDA SANAYİİ

    2 - BİSKÜVİ, ÇİKOLATA VE ŞEKERLEME FABRİKALARI
        a) Çikolata makinaları                                          6
        b) Ambalaj makinaları, tulumbalar, etüvler, bis-
           küvi ve şekerleme imalinde kullanılan makinalar             10
        c) Kalıplar
           ı - Lehimli olanlar                                         40
           ıı- Diğerleri                                               20

    4 - MAKARNA, GLİKOZ, TAHİN HELVASI VE
        KONSERVE İMALATI
        a) Makarna, glikoz ve tahin helvası imalatında
           kullanılan ve genel tabloda yazılı bulunma-
           yan makina ve tesisler                                        8
        b) Konserve imalatıda kullanılan ve genel tab-
           loda yazılı bulunmayan makina ve tesisler                    10

    10- BİTKİSEL YAĞ İMALATI
        a) Çırçırlama, ezme tesisatı, presler ile b) pa-
           ragrafı dışında kalan ve genel tabloda yazılı
           bulunmayan teçhizat ve makina ile tesisler                    8
        b) Mayi halindeki yağları hidrojen ve sair suret-
           lerle sulp hale getiren makina ve tesisler                   12

    12- YEM SANAYİİ
        Genel tabloda yazılı bulunmayan makina ve teçhizat
        a) Termik ve kimyevi tahribata maruz olan makina
           ve teçhizat                                                  15
        b) Termik ve kimyevi tahribata maruz olmayan maki-
           na ve teçhizat                                               10

                                  XIX. TABLO
 

                              MÜTEFERRİK SANAYİİ

    5 - PLASTİK, BAKALİT VE EMSALİ EŞYA SANAYİİ
        a) Genel tabloda yazılı bulunmayan makina teçhi-
           zat ve tesisat                                               10
        b) Kalıplar                                                     15

    12- ASBESTLİ ÇİMENTODAN MAMUL OLUKLU
        VE DÜZ LEVHA İLE BORU SANAYİİ
        Genel tabloda yazılı bulunmayan makina ve tesisat
        ve teçhizat                                                     10

    15- VERNİK, BOYA VE MENSUCAT BOYALARI SANAYİİ
        a) Kimyasal ve termik tahribata maruz olmayan
           soğutucular, ölçü aletleri, şamandıralar,
           filtre presler, boya ezme makinaları, karış-
           tırıcılar ile genel tabloda yazılı bulunma-
           yan sair teçhizat                                            10
        b) Kimyasal ve termik tahribata maruz olan ma-
           deni ve ahşap reaksiyon kazanları (Başkaca
           bir koruyucu ile kaplanmış olsun veya olma-
           sın), karıştırma kazanları, depo ve tanklar,
           kazan karıştırıcılar, asit pompaları, aspi-
           ratörler, vanalar, kurutma fırınları, kurut-
           ma tavaları, filtre preslerin ahşap plakala-
           rı, borular                                                  20

    16-BALIK AVLAMA SANAYİİ
        e) Dalyan ve Voli (Daimi)                                       10

    19- OTOMOTİV SANAYİİ
        a) Biley, burgu, freze, kılavuz salma, zımpara
           rektifiye, perdahlama, şişleme, torna, fren
           sistemi, doldurma, özel delme, kıskaçlama,
           elektronik ısıtıcı, volanbalas, suspansiyon
           deneme, motor deneme, kılavuz çıkarma maki-
           naları; Maden dedektör kontrol cihazları,
           boyama tesis ve teferruatı                                   10
        b) Labaratuar makina ve aletleri, rot ve far
           ayarı tesisatı, motor fren gücü, kontrol ci-
           hazları                                                      15
        c) Dişli kutusu gürültü kontrol cihazları, test
           cihazları, motor rodaj cihazları                             12
        d) Kalıplar ve modeller                                         25

                                   XX. TABLO
                                 BASIM SANAYİİ

        a) Düz baskı makinaları, Rotatif baskı makinaları
           (Tipo, tifdruk, ofset, elektronik makinalar
           için özel kart ve formüler basan makinalar),
           Serigrafi makinaları, hurufat dizgi ve döküm
           makinaları ve cilt makinaları                                 8
           (Elektronik olanlar % 10)
        b) Tel dikiş, iplik dikiş, otomatik zımba pnöma-
           tik şasi makinaları, grenaj makinaları, bakır,
           krom ve pigment kaplama cihazları                            10
           (Elektronik olanlar % 12)
        c) Hurufat ve merdaneler                                        20

                                 XXIII. TABLO
                                MUHTELİF İŞLER

    5 - KONAKLAMA İŞLETMELERİ İLE LOKANTA, GAZİNO, KAHVEHANE,
        KIRAATHANE, PAVYON, KIR BAHÇESİ, PLAJ, PASTAHANE, BAR VE
        EMSALİ UMUMİ İSTİRAHAT, EĞLENCE VE TOPLANTI YERLERİ
        A) Turistik belgeli lüks ve birinci sınıf işletmeler
        B) Turistik belgeli diğer işletmeler
        C) Turistik belgesi bulunmayan lüks ve birinci sınıf
           işletmeler
        D) Turistik belgesi bulunmayan 2 ve daha aşağı sınıf-
           lara dahil işletmeler (Sınıfı olmıyanlar da dahil)
        a) Porselen veya camdan yapılmış (kristal hariç) her
           nevi mutfak ve servis takım ve malzemeleri
           A grubuna dahil işletmelerde                                35
           B grubuna dahil işletmelerde                                25
           C grubuna dahil işletmelerde                                20
           D grubuna dahil işletmelerde                                15
        b) Karyola, dolap, etajer, kütüphane, kanepe, koltuk,
           sandalye, masa, orta ve bavul masaları, sehbalar,
           paravana, gardrop soyunma dolapları, ön büro te-
           sisleri veya benzerlerinin madeni (çelik eşya)
           olarak yapılmış bulunanları:
           A grubuna dahil işletmelerde                                20
           B grubuna dahil işletmelerde                                15
           C grubuna dahil işletmelerde                                12
           D grubuna dahil işletmelerde                                10
        c) Yukarıda (b) fıkrasında sayılan demirbaşların
           ağaçtan yapılmış olanları ile madeni ve kris-
           tal mutfak ve servis takımları, komple vanti-
           latör ve tulumbaları, çamaşır makinaları,
           elektrik süpergeleri, cila makineleri, halı-
           lar, battaniyeler, kafe bulvar şemsiyeleri,
           yatak ve yastıklar, her nevi perdeler ve
           benzerleri:
           A grubuna dahil işletmelerde                                25
           B grubuna dahil işletmelerde                                20
           C grubuna dahil işletmelerde                                18
           D grubuna dahil işletmelerde                                15
        d) Her nevi asansörler, aydılatma, ısıtma, soğut-
           ma, telefon, televizyon, radyo, yangın tesisatı
           ile sair tesisat:
           A grubuna dahil işletmelerde                                14
           B grubuna dahil işletmelerde                                12
           C grubuna dahil işletmelerde                                12
           D grubuna dahil işletmelerde                                11
        e) El, yüz ve banyo havluları, yatak çarşafları,
           yastık kılıfları, masa örtüleri, plato ve her
           nevi peçeteler ve benzerleri:
           A ve B grubuna dahil işletmelerde                     amortismana
                                                                tabi değildir.
           C grubuna dahil işletmelerde                                50
           D grubuna dahil işletmelerde                                33

    6 - ELEKTRONİK SANAYİİ
        a) Elektronik ölçü, ayar ve test cihazları, ossi-
           lograflar, montaj bantları                                  10
        b) Bobin ve trafo sarma makinaları                              8
        c) Kalıplar                                                    20

    11- İNŞAAT İŞLERİ
        c) Greyderler, konpresörler ve eklentileri, eks-
           kavatör ve benzeri krenyler ve eklentileri,
           skreperler, loderler, silindirler, betoniyer-
           ler, elevatörler ve saç kalıplar                            20

                                  XXIV. TABLO
                               TARIM İŞLETMELERİ

    E. CANLI DEMİRBAŞLAR
       7 - Damızlık balıklar                                           20