vergi mevzuatı  
Resmi Gazete: 28.05.1992 Perşembe Sayı: 21241 (Asıl)  
Maliye Bakanlığı'ndan:     
 
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Seri No:217
 
            Bilindiği üzere; 25 Mart 1992 tarih ve 21182 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 216 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; "KİRACILAR TARAFINDAN DOLDURULACAK BİLGİ FORMU" nun 31 Mayıs 1992 tarihine kadar kiracılar tarafından apartman yöneticilerine verilmesi, apartman yöneticilerinin ise; bu formları 15 Haziran 1992 tarihine kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığına göndermeleri zorunluluğu getirilmiştir. Bu süre, yöneticisi bulunmayan binalarda oturan kiracılar yönünden de 31 Mayıs 1992 olarak belirlenmiştir.

            Ancak, Bakanlığımıza bilgi formlarının doldurulması sırasında bazı tereddüdlerin bulunduğu ve bu nedenle formların belirlenen sürelerde doldurularak Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderilmesinde bazı aksamaların olacağı belirtilerek sürelerin uzatılması yolunda başvurular yapılmaktadır.

            "KİRACILAR TARAFINDAN DOLDURULACAK BİLGİ FORMU" uygulamasının ilk defa yapılması nedeniyle Bakanlığımızca bu talepler uygun görülmüş olup, formların gönderilme sürelerinin uzatılmasına ve formların doldurulmasında karşılaşılan tereddütlerin giderilmesine yönelik açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

            1 - 216 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin yayımlandığı tarihte kiracı olanlar için 31 Mayıs 1992, apartman yöneticileri için 15 Haziran 1992 tarihlerinde sona erecek olan bilgi verme süreleri aşağıdaki şekilde uzatılmıştır:

            - Kiracılar tarafından bir asıl iki örnek olarak doldurulacak olan bilgi formlarının aslı ile bir örneği 30 Haziran 1992 tarihine kadar apartman
yöneticilerine verilecektir. 

             - Apartman yöneticileri kendilerine verilen bilgi formlarının aslını 15 Temmuz 1992 tarihine kadar "Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Gelirler Genel Müdürlüğü, Vergi İstihbarat Şubesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No.82, 06570- Maltepe/ANKARA" adresine taahhütlü olarak postalayacaklardır.

            2 - Apartman yöneticisi bulunmayan binalarda oturan kiracılar için 31 Mayıs 1992 tarihinde sona erecek olan bilgi formu gönderme süresi 30 Haziran 1992 tarihine kadar uzatılmış olup, bu durumda olan kiracılar bilgi formunun aslını yukarıda belirtilen adrese kendileri taahhütlü olarak postalayacaklardır.

             3 - Kira bedeli bankaya ödeniyor ise; bilgi formunun açıklama bölümüne ödemenin yapıldığı banka adı, şube ve hesap numarası yazılacaktır.

             4 - Bilgi formunda bulunan kod bölümleri boş bırakılacaktır.

             5 - Bilgi formu fotokopi ve benzeri yollarla çoğaltılarak da kullanılabilecektir.

             Tebliğ olunur.