Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 28.08.1999 Cumartesi Sayı : 23800 (Asıl)
Maliye Bakanlığından: 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Sıra No: 276
  
             Bilindiği üzere 15/4/1998 tarihli ve 23314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 265 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile "Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form B)" ile bildirilmesi gereken, bir şahıstan alınan ve tutarları toplamı KDV hariç 2,000,000,000 (ikimilyar) TL. olarak belirtilen mal ve hizmet alımlarına ilişkin had, 5,000,000,000 (beşmilyar) TL.'na yükseltilmiştir. 

            Tebliğ olunur.