Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 08.05.2002 Çarşamba Sayı: 24749 (Asıl)
Maliye Bakanlığından:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Sıra No: 305


           7/4/2000 tarihli ve 24013 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 285 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile "Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form B)" ile bildirilmesi gereken, bir şahıstan alınan ve tutarları toplamı Katma Değer Vergisi hariç 10,000,000,000 (Onmilyar) TL. olarak belirtilen mal ve hizmet alımlarına ilişkin had 15,000,000,000 (Onbeşmilyar) TL.'na yükseltilmiştir.

            Tebliğ olunur.