vergi mevzuatı  
Tarih: 02.01.1969
Maliye Bakanlığı'ndan: 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Seri No:99


             55 sıra sayılı (Vergi Usul Kanunu) Genel Tebliğe ektir.

             213 sayılı Vergi Usul Kanunun 315 inci maddesi gereğince belli edilen; 30/12/1961 tarih ve 10997 sayılı Resmi Gazete’de 55 sıra sayılı genel tebliğe ekli olarak ilan edilmiş bulunan amortisman listesinin “Şişe ve Cam Sanayii” başlıklı VIII sayılı Özel Tablosunun, (b) pozisyınu aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloya birde (c) pozisyonu eklenmiştir.

             Bu yeni amortisman nispetleri mezkur Kanunun 318 inci maddesi uyarınca 1968 hesap döneminden başlayarak ve anılan 55 sıra sayılı genel tebliğimizdeki açıklamaya göre uygulanacaktır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

             Amortisman                                                                                               nisbeti
                                                                                                                                    %
             b- Gazojan tesisleri, su tulumbaları ve kalıp
                  (pik demirden mamul komple şişe kalıpları)                                         13
             c- Fırınlar                                                                                                        20