Belediye ve İmar Mevzuatı  
 
 

Tebliğler
 
237 Sayılı Taşıt Kanunu Kapsamındaki Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kullanım Dışı Bıraktıkları Taşıtların Tasfiyesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)